In uw hoedanigheid van werkgever heeft u te maken risico’s op het personeelsvlak die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Denkt u hierbij aan het korte ziekteverzuim, maar ook aan onverhoopt langdurig ziekteverzuim.

Het hebben van goed personeel is ook belangrijk voor het voortbestaan van de onderneming. Overweegt u naast de primaire arbeidsvoorwaarde, zoals het betalen van salaris, uw werknemers ook een secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden, dan kunt u denken aan een personeelspensioenregeling of aan andere personeelsvoordelen.

Bekijk ons breed pallet van verzekeringen