Of u nu eigenaar, koper of financier bent van een onroerende zaak; u heeft veel belang bij een juiste waardebepaling van het object. Dat kan voor de bank, de verzekeringsmaatschappij of de fiscus zijn.

Wij zijn een onafhankelijke NVM taxateur die u graag bijstaat voor een professionele taxatie.

Wanneer kunnen wij taxaties voor u uitvoeren? :

1. Bij het afsluiten of aanpassen van uw opstalverzekering. Is deze bijvoorbeeld nog actueel gezien de huidige markt?

2. Bij een eigendomsoverdracht aan de erven, een boedelkwestie of als u uw huidige hypotheek wenst aan te passen.

3. Als u een woning wil kopen/verkopen. Om een objectief document te verkrijgen omtrent de waarde van het onroerend goed dat wordt aangekocht/verkocht.

Professionele taxatie is de basis voor een goede waardebepaling

De basis van onze taxaties ligt bij een gedegen marktonderzoek dat een algemeen beeld moet geven van de waarde van de woning in een bepaalde wijk. Vervolgens kijken we ook hoe de prijzen zich in de achterliggende periode hebben ontwikkeld.

Daarnaast kijken we naar de specifieke kenmerken van de woning, zoals de bouwkundige staat en extra voorzieningen. Alle gegevens worden vervolgens zorgvuldig doorgerekend en onderbouwd. Tenslotte vindt er nog de nodige bureauresearch plaats. We vragen de gegevens van het Kadaster op en halen het bestemmingsplan boven water.

Onze taxaties zijn geaccepteerd door nagenoeg alle Nederlandse geldverstrekkende instellingen

Bel of mail ons voor een vrijblijvende taxatie afspraak:

Tel: 020-6240363

Mail: makelaardij@rappange.com