Sinds medio 19e eeuw bestaat de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling (EAOGV) die waarde hecht aan het behoud van het goede van het verleden in combinatie met dat van het heden. De Amsterdamse veiling bestaat niet zonder makelaars en voor ons als makelaar is de veiling een zeer belangrijk instrument in onze dienstverlening.

Wij zijn zeer goed op de hoogte van de gebruiken en laatste regels rondom de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling. De gemiddelde opbrengsten die in de veiling worden gerealiseerd, rechtvaardigen de stelling dat deze dikwijls hoger zijn dan in de onderhandse markt!

Wat is de rol van Rappange Makelaardij voor u als verkoper?

Hoewel u als verkoper ook zelf uw pand in veiling kunt brengen, raden wij u dat ten zeerste af. Wij begeleiden u op deskundige wijze op deze veiling. Onze makelaar rechercheert alle gegevens van de geveilde percelen, adviseert u over de te verwachten opbrengst en stelt de veilingdatum in overleg met u en de notaris vast.

Wat is de rol van Rappange Makelaardij voor u als koper?

Als koper kunt u ook zelfstandig optreden op de veiling. Maar juist de inschakeling van een makelaar OG is voor u van groot belang. Er zitten veel haken en ogen aan het kopen van onroerend goed op de Veiling. Rust er bijvoorbeeld -een aanschrijving op het pand? Is er een huisvestingsvergunning nodig? Wat is de bestemming van het pand? Staat het pand op de Monumentenlijst? Zijn er technische gebreken? En wat is de waarde van het pand?

Onze makelaar informeert en adviseert u over al deze aspecten en meer. Wenst u tot aankoop over te gaan, dan spreekt hij met u af tot welke uiterste prijs hij in de Veiling voor u zal bieden.

Kortom wij adviseren u graag bij activiteiten rondom de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling