Heeft u vragen over het gehuurde object? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Huuradministratie via, 020-6240363 of beheer@rappange.com

Mocht u vragen hebben voor onze Technische Opzichters m.b.t. onderhoud aan het gehuurde vastgoed object of wilt u een reparatieverzoek indienen?

Dan kunt u ons bij niet-spoedeisende zaken een brief sturen of een email sturen naar onderhoud@rappange.com

Bij spoedeisende klachten kunt u tijdens het spreekuur bellen op maandag - woensdag en vrijdagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur.