Vorige | Volgende
Verkocht onder voorbehoud

Rooseveltlaan 48-3 Amsterdam

Deze woning is verkocht onder voorbehoud

Neem contact met ons op

020-6240363

makelaardij@rappange.com

Omschrijving

*** English text below ***
*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker***

Honq-Amsterdam renoveert! Ook nu levert Honq-Amsterdam weer een zeer smaakvol dubbel bovenhuis van 133 m2, gelegen in de geliefde Rivierenbuurt in Zuid.

Het zeer lichte dubbele bovenhuis beschikt over een ruim leefgedeelte met erker en nieuwe open luxe keuken, maar liefst vijf slaapkamers, twee badkamers waar van één met dubbele douche en een eigen entree vanuit het open portiek op de eerste verdieping.

Het appartement is gelegen op de derde en deels vierde verdieping en maakt onderdeel uit van het Hilwis-complex. Het Hilwis-complex is gebouwd in de jaren '30 en is inmiddels bestempeld als een gemeentelijk monument. De woning heeft dus de uitstraling van een jaren '30 woning en is intern prachtig verbouwd en voorzien van de nodige luxe.

Dit deel van de Rivierenbuurt is het gezelligste deel van de wijk. Het appartement is gelegen aan een rustige ventweg, namelijk de Rooseveltlaan. Door het brede voetpad kunnen hier zomers kinderen veilig spelen. Op loopafstand zitten de Rijnstraat, Maasstraat, Scheldestraat en de Amsteldijk. Hier zitten vele winkels, boetiekjes, supermarkten, delicatessezaken, gezellig restaurants en cafés. Denk maar eens aan Tap Zuid aan de Maasstraat of Café Vrijdag aan de Amsteldijk. Daarnaast is de bruisende PIJP natuurlijk snel te bereiken

Direct achter de Rooseveltlaan bevindt zich het Merwedeplein, in dit gezellige park is er de mogelijkheid voor allerlei recreaties. Andere parken in de buurt zijn het Martin L. King park, het Beatrixpark, en iets verderop het prachtige Amstelpark langs de Amstel.

Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar, namelijk binnen twee minuten de A2 of A10 via de afslag S110 en S109. Andere delen van de stad zijn snel te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. In de buurt zijn diverse opstapplekken voor de tram (lijn 4 en 12) en de bus (lijn 65) te vinden. Ook de Noord-Zuidlijn, station RAI- Europaplein, ligt op loopafstand.

Indeling
Eerste verdieping: eigen entree met mooi vormgegeven jaren '30 voordeur in het open portiek.
De privé trapopgang loopt langs de tweede verdieping door naar de derde verdieping.

Derde verdieping: riante overloop welke toegang geeft tot de ruim 9 meter brede woon-/eetkamer met erker en open luxe keuken. De nieuwe keuken is voorzien van moderne inbouwapparatuur zoals een oven, een combi-oven met warmhoudplaat, een koel-/vriescombinatie (3 vrieslades), een vaatwasser en een inductie-kookplaat met downdraft afzuiging. Het aanrechtblad is van composiet.

De twee moderne zwarte deuren voorzien van glas zorgen ervoor dat de gehele verdieping aangenaam licht is!

De drie slaapkamers op deze verdieping liggen aan de achterzijde. Twee van de drie slaapkamers geven toegang tot het balkon op het noordwesten. Op het balkon is de C.V. installatie opgesteld in de balkonkast.

De badkamer ligt centraal op deze verdieping en beschikt over een dubbele inloopdouche, een handdoek-radiator en een wastafelmeubel met dubbele kraan. De stijlvolle toiletruimte is separaat toegankelijk. Vanuit de overloop is een ruime opbergkast toegankelijk waar ook ruimte is om de wasmachine en droger op te stellen.

Vierde verdieping: Via de trapopgang is de overloop op de vierde verdieping bereikbaar. Hier zijn nog twee slaapkamers en een tweede badkamer te vinden. De badkamer beschikt over een douche, een toilet (sanibroyeur), een handdoekradiator en een wastafel.

Vliering
De vliering wordt bereikt via de vlizotrap die gesitueerd is in één van de slaapkamers.. Specifiek het gedeelte dat boven dit appartement ligt is te gebruiken via een gebruikersverklaring van de VvE.
De VvE werkt ernaar toe dat de vliering in eigendom te verwerven is. De makelaar kan u hierover nader informeren.

Philips HUE en Nest
Het dubbele bovenhuis is geheel voorzien van Philips Hue verlichting. Dit betekent dat de alle lampen naar eigen inzicht worden ingesteld. De verkoper laat zodra de Wifi is aangesloten, de lampen inrichten conform de wens van de koper. Het Philips Hue-systeem werkt in combinatie met de aanwezige Nest brandmelders.

Erfpacht
Het appartement is gelegen op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam. De aanvraag naar eeuwigdurende erfpacht is gedaan (Algemene Bepalingen 2016). Het huidige tijdvak loopt tot en met 2055 en is afgekocht, waarna de eeuwigdurende canon € 1.870,27 per jaar wordt. De canon wordt wel al jaarlijks geïndexeerd.

Vereniging van Eigenaars
De Vereniging van Eigenaars wordt professioneel beheerd. Alle documenten van de VvE zijn aanwezig zoals o.a. een meerjarenonderhoudsplan, notulen, jaarrekening en begroting. De servicekosten bedragen € 292,86 per maand.

Bijzonderheden
* Recent gerenoveerd Honq- Amsterdam appartement;
* Woon-/eetkamer met nieuwe luxe open keuken;
* Erker met veel lichtinval;
* Vijf slaapkamers;
* Twee moderne badkamers, waar van één met dubbele inloopdouche;
* Balkon gelegen op het noordwest;
* Verwarming en warmwater middels CV-ketel, Remaha Tzerra;
* Philips Hue verlichting in combinatie met Nest brandmelders, welke persoonlijk is in te regelen;
* Woonoppervlakte 133,20 m2 (Meetcertificaat aanwezig);
* Erfpacht afgekocht tot 2055, waarna de eeuwigdurende canon € 1.870,27 per jaar wordt, de canon wordt jaarlijks geïndexeerd;
* Gemeentelijk monument;
* De servicekosten bedragen € 292,86 per maand ;
* Professionele beheerder voor de administratie en het onderhoud;
* Levering in overleg;
* Niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing (verkoper heeft de woning zelf niet bewoond).

Interesse om deze HONQ Amsterdam-woning te bekijken?
Maak een afspraak via kantoor en graag tot ziens aan de Rooseveltlaan 48-3.

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

-----------------------------------------
English text

Rooseveltlaan 48-3 in Amsterdam

Honq-Amsterdam renovates! Once again Honq-Amsterdam delivers a very tasteful double upper house of 133 m2, located in the beloved Rivierenbuurt in South.

The very bright double upper house features a spacious living area with bay window and new open luxury kitchen, up to five bedrooms, two bathrooms of which one with double shower and a private entrance from the open porch on the 1st floor.

The apartment is located on the third and partly fourth floor and is part of the Hilwis complex. The Hilwis complex was built in the 1930s and is now designated as a municipal monument. The house therefore has the appearance of a 1930s house and has been beautifully renovated internally and equipped with the necessary luxury.

This part of the Rivierenbuurt is the coziest part of the neighborhood. The apartment is located on a quiet service road, namely the Rooseveltlaan. The wide sidewalk allows children to play safely in summer. Within walking distance are the Rijnstraat, Maasstraat, Scheldestraat and Amsteldijk. Here are many stores, boutiques, supermarkets, delicatessens, cozy restaurants and cafes. Just think of Tap Zuid on Maasstraat or Café Vrijdag on Amsteldijk. Of course, the bustling PIJP is also within easy reach.

Directly behind the Rooseveltlaan is the Merwedeplein, in this cozy park there is the possibility for all kinds of recreations. Other parks in the neighborhood are the Martin L. King park, the Beatrixpark, and a little further on the beautiful Amstelpark along the Amstel.

Several highways are easily accessible, namely within two minutes the A2 or A10 via the exit S110 and S109. Other parts of the city can be reached quickly by bicycle or public transport. Several boarding points for tram (lines 4 and 12) and bus (line 65) can be found nearby. Also the North-South line, station RAI- Europaplein, is within walking distance.

Layout
1st floor: private entrance with beautifully designed 1930s front door in the open porch.
The private staircase runs along the second floor to the third floor.

Third floor: spacious landing which gives access to the spacious 9 meters wide living / dining room with bay window and open kitchen. The new kitchen is equipped with modern appliances including an oven, combination oven with hot plate, fridge-freezer (3 freezer drawers), dishwasher and induction hob with downdraft extractor. The countertop is composite.

The two modern black doors with glass make the entire floor pleasantly bright!

The three bedrooms on this floor are located at the rear. Two of the three bedrooms give access to the balcony facing northwest. On the balcony is the C.V. installation set up in the balcony closet.
The bathroom is centrally located on this floor and features a double walk-in shower, a towel radiator and a sink cabinet with double faucet. The stylish toilet room is accessed separately. From the hallway is a spacious storage closet accessible where there is also room to set up the washer and dryer.

Fourth floor: Through the staircase is the landing on the fourth floor accessible. Here are two more bedrooms and a second bathroom can be found. The bathroom has a shower, a toilet (sanibroyeur), a towel radiator and a sink.

Attic
The attic is reached via the loft ladder located in one of the bedrooms. Specifically, the section located above this apartment can be used through a user declaration from the VvE.
The VvE is working towards acquiring ownership of the attic. The real estate agent can give you further information about this.

Philips HUE and Nest
The double upper house is fully equipped with Philips Hue lighting. This means that the all bulbs are set to your liking. As soon as the Wifi is connected, the seller will have the lamps set up according to the buyer's wishes. The Philips Hue system works in conjunction with the Nest fire alarms present.

Leasehold
The apartment is located on land owned by the municipality of Amsterdam. The application for perpetual ground lease has been made (General Provisions 2016). The current period runs until 2055 and has been bought off, after which the perpetual canon becomes € 1,870.27 per year. However, the canon is already indexed annually.

Owners Association
The Owners Association is professionally managed. All documents of the Association are present such as a multi-year maintenance plan, minutes, annual accounts and budget. The service costs are € 292,86 per month.

Details
* Recently renovated Honq- Amsterdam apartment;
* Living/dining room with new luxury open kitchen;
* Bay window with lots of light;
* Five bedrooms;
* Two modern bathrooms, one of which has a double walk-in shower;
* Balcony facing northwest;
* Heating and hot water by central heating boiler, Remaha Tzerra;
* Philips Hue lighting in combination with Nest fire alarms, which can be personally controlled;
* 133,20 m2 living space (certificate of measurement available);
* Leasehold purchased until 2055, after which the perpetual canon € 1,870.27 per year, the canon is indexed annually;
* Municipal monument;
* Service costs are € 292,86 per month;
* Professional administrator for the administration and maintenance;
* Delivery in consultation;
* Non-self-occupancy clause applies (seller has not occupied the house himself).

Interested in viewing this HONQ Amsterdam house? Make an appointment through the office and hope to see you at Rooseveltlaan 48-3.

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only. The buyer has his or her own duty of investigation into all matters of importance to him or her. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you should consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
bovenwoning
Type woning
bovenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1934
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
tv kabel
Ligging
vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
samengesteld dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking, pannen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
monument

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
133 m²
Oppervlakte overige functies
15 m²
Inhoud
523 m³

Indeling

Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
2
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche
Keuken type
open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
gedeeltelijk dubbel glas, vloerisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2022
Ketel type
Intergas
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam V 10261
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, openbaar parkeren, parkeervergunningen

VVE informatie

Appartement bijdrage
292.86
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Omschrijving

*** English text below ***
*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker***

Honq-Amsterdam renoveert! Ook nu levert Honq-Amsterdam weer een zeer smaakvol dubbel bovenhuis van 133 m2, gelegen in de geliefde Rivierenbuurt in Zuid.

Het zeer lichte dubbele bovenhuis beschikt over een ruim leefgedeelte met erker en nieuwe open luxe keuken, maar liefst vijf slaapkamers, twee badkamers waar van één met dubbele douche en een eigen entree vanuit het open portiek op de eerste verdieping.

Het appartement is gelegen op de derde en deels vierde verdieping en maakt onderdeel uit van het Hilwis-complex. Het Hilwis-complex is gebouwd in de jaren '30 en is inmiddels bestempeld als een gemeentelijk monument. De woning heeft dus de uitstraling van een jaren '30 woning en is intern prachtig verbouwd en voorzien van de nodige luxe.

Dit deel van de Rivierenbuurt is het gezelligste deel van de wijk. Het appartement is gelegen aan een rustige ventweg, namelijk de Rooseveltlaan. Door het brede voetpad kunnen hier zomers kinderen veilig spelen. Op loopafstand zitten de Rijnstraat, Maasstraat, Scheldestraat en de Amsteldijk. Hier zitten vele winkels, boetiekjes, supermarkten, delicatessezaken, gezellig restaurants en cafés. Denk maar eens aan Tap Zuid aan de Maasstraat of Café Vrijdag aan de Amsteldijk. Daarnaast is de bruisende PIJP natuurlijk snel te bereiken

Direct achter de Rooseveltlaan bevindt zich het Merwedeplein, in dit gezellige park is er de mogelijkheid voor allerlei recreaties. Andere parken in de buurt zijn het Martin L. King park, het Beatrixpark, en iets verderop het prachtige Amstelpark langs de Amstel.

Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar, namelijk binnen twee minuten de A2 of A10 via de afslag S110 en S109. Andere delen van de stad zijn snel te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer. In de buurt zijn diverse opstapplekken voor de tram (lijn 4 en 12) en de bus (lijn 65) te vinden. Ook de Noord-Zuidlijn, station RAI- Europaplein, ligt op loopafstand.

Indeling
Eerste verdieping: eigen entree met mooi vormgegeven jaren '30 voordeur in het open portiek.
De privé trapopgang loopt langs de tweede verdieping door naar de derde verdieping.

Derde verdieping: riante overloop welke toegang geeft tot de ruim 9 meter brede woon-/eetkamer met erker en open luxe keuken. De nieuwe keuken is voorzien van moderne inbouwapparatuur zoals een oven, een combi-oven met warmhoudplaat, een koel-/vriescombinatie (3 vrieslades), een vaatwasser en een inductie-kookplaat met downdraft afzuiging. Het aanrechtblad is van composiet.

De twee moderne zwarte deuren voorzien van glas zorgen ervoor dat de gehele verdieping aangenaam licht is!

De drie slaapkamers op deze verdieping liggen aan de achterzijde. Twee van de drie slaapkamers geven toegang tot het balkon op het noordwesten. Op het balkon is de C.V. installatie opgesteld in de balkonkast.

De badkamer ligt centraal op deze verdieping en beschikt over een dubbele inloopdouche, een handdoek-radiator en een wastafelmeubel met dubbele kraan. De stijlvolle toiletruimte is separaat toegankelijk. Vanuit de overloop is een ruime opbergkast toegankelijk waar ook ruimte is om de wasmachine en droger op te stellen.

Vierde verdieping: Via de trapopgang is de overloop op de vierde verdieping bereikbaar. Hier zijn nog twee slaapkamers en een tweede badkamer te vinden. De badkamer beschikt over een douche, een toilet (sanibroyeur), een handdoekradiator en een wastafel.

Vliering
De vliering wordt bereikt via de vlizotrap die gesitueerd is in één van de slaapkamers.. Specifiek het gedeelte dat boven dit appartement ligt is te gebruiken via een gebruikersverklaring van de VvE.
De VvE werkt ernaar toe dat de vliering in eigendom te verwerven is. De makelaar kan u hierover nader informeren.

Philips HUE en Nest
Het dubbele bovenhuis is geheel voorzien van Philips Hue verlichting. Dit betekent dat de alle lampen naar eigen inzicht worden ingesteld. De verkoper laat zodra de Wifi is aangesloten, de lampen inrichten conform de wens van de koper. Het Philips Hue-systeem werkt in combinatie met de aanwezige Nest brandmelders.

Erfpacht
Het appartement is gelegen op grond in eigendom van de gemeente Amsterdam. De aanvraag naar eeuwigdurende erfpacht is gedaan (Algemene Bepalingen 2016). Het huidige tijdvak loopt tot en met 2055 en is afgekocht, waarna de eeuwigdurende canon € 1.870,27 per jaar wordt. De canon wordt wel al jaarlijks geïndexeerd.

Vereniging van Eigenaars
De Vereniging van Eigenaars wordt professioneel beheerd. Alle documenten van de VvE zijn aanwezig zoals o.a. een meerjarenonderhoudsplan, notulen, jaarrekening en begroting. De servicekosten bedragen € 292,86 per maand.

Bijzonderheden
* Recent gerenoveerd Honq- Amsterdam appartement;
* Woon-/eetkamer met nieuwe luxe open keuken;
* Erker met veel lichtinval;
* Vijf slaapkamers;
* Twee moderne badkamers, waar van één met dubbele inloopdouche;
* Balkon gelegen op het noordwest;
* Verwarming en warmwater middels CV-ketel, Remaha Tzerra;
* Philips Hue verlichting in combinatie met Nest brandmelders, welke persoonlijk is in te regelen;
* Woonoppervlakte 133,20 m2 (Meetcertificaat aanwezig);
* Erfpacht afgekocht tot 2055, waarna de eeuwigdurende canon € 1.870,27 per jaar wordt, de canon wordt jaarlijks geïndexeerd;
* Gemeentelijk monument;
* De servicekosten bedragen € 292,86 per maand ;
* Professionele beheerder voor de administratie en het onderhoud;
* Levering in overleg;
* Niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing (verkoper heeft de woning zelf niet bewoond).

Interesse om deze HONQ Amsterdam-woning te bekijken?
Maak een afspraak via kantoor en graag tot ziens aan de Rooseveltlaan 48-3.

Disclaimer
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

-----------------------------------------
English text

Rooseveltlaan 48-3 in Amsterdam

Honq-Amsterdam renovates! Once again Honq-Amsterdam delivers a very tasteful double upper house of 133 m2, located in the beloved Rivierenbuurt in South.

The very bright double upper house features a spacious living area with bay window and new open luxury kitchen, up to five bedrooms, two bathrooms of which one with double shower and a private entrance from the open porch on the 1st floor.

The apartment is located on the third and partly fourth floor and is part of the Hilwis complex. The Hilwis complex was built in the 1930s and is now designated as a municipal monument. The house therefore has the appearance of a 1930s house and has been beautifully renovated internally and equipped with the necessary luxury.

This part of the Rivierenbuurt is the coziest part of the neighborhood. The apartment is located on a quiet service road, namely the Rooseveltlaan. The wide sidewalk allows children to play safely in summer. Within walking distance are the Rijnstraat, Maasstraat, Scheldestraat and Amsteldijk. Here are many stores, boutiques, supermarkets, delicatessens, cozy restaurants and cafes. Just think of Tap Zuid on Maasstraat or Café Vrijdag on Amsteldijk. Of course, the bustling PIJP is also within easy reach.

Directly behind the Rooseveltlaan is the Merwedeplein, in this cozy park there is the possibility for all kinds of recreations. Other parks in the neighborhood are the Martin L. King park, the Beatrixpark, and a little further on the beautiful Amstelpark along the Amstel.

Several highways are easily accessible, namely within two minutes the A2 or A10 via the exit S110 and S109. Other parts of the city can be reached quickly by bicycle or public transport. Several boarding points for tram (lines 4 and 12) and bus (line 65) can be found nearby. Also the North-South line, station RAI- Europaplein, is within walking distance.

Layout
1st floor: private entrance with beautifully designed 1930s front door in the open porch.
The private staircase runs along the second floor to the third floor.

Third floor: spacious landing which gives access to the spacious 9 meters wide living / dining room with bay window and open kitchen. The new kitchen is equipped with modern appliances including an oven, combination oven with hot plate, fridge-freezer (3 freezer drawers), dishwasher and induction hob with downdraft extractor. The countertop is composite.

The two modern black doors with glass make the entire floor pleasantly bright!

The three bedrooms on this floor are located at the rear. Two of the three bedrooms give access to the balcony facing northwest. On the balcony is the C.V. installation set up in the balcony closet.
The bathroom is centrally located on this floor and features a double walk-in shower, a towel radiator and a sink cabinet with double faucet. The stylish toilet room is accessed separately. From the hallway is a spacious storage closet accessible where there is also room to set up the washer and dryer.

Fourth floor: Through the staircase is the landing on the fourth floor accessible. Here are two more bedrooms and a second bathroom can be found. The bathroom has a shower, a toilet (sanibroyeur), a towel radiator and a sink.

Attic
The attic is reached via the loft ladder located in one of the bedrooms. Specifically, the section located above this apartment can be used through a user declaration from the VvE.
The VvE is working towards acquiring ownership of the attic. The real estate agent can give you further information about this.

Philips HUE and Nest
The double upper house is fully equipped with Philips Hue lighting. This means that the all bulbs are set to your liking. As soon as the Wifi is connected, the seller will have the lamps set up according to the buyer's wishes. The Philips Hue system works in conjunction with the Nest fire alarms present.

Leasehold
The apartment is located on land owned by the municipality of Amsterdam. The application for perpetual ground lease has been made (General Provisions 2016). The current period runs until 2055 and has been bought off, after which the perpetual canon becomes € 1,870.27 per year. However, the canon is already indexed annually.

Owners Association
The Owners Association is professionally managed. All documents of the Association are present such as a multi-year maintenance plan, minutes, annual accounts and budget. The service costs are € 292,86 per month.

Details
* Recently renovated Honq- Amsterdam apartment;
* Living/dining room with new luxury open kitchen;
* Bay window with lots of light;
* Five bedrooms;
* Two modern bathrooms, one of which has a double walk-in shower;
* Balcony facing northwest;
* Heating and hot water by central heating boiler, Remaha Tzerra;
* Philips Hue lighting in combination with Nest fire alarms, which can be personally controlled;
* 133,20 m2 living space (certificate of measurement available);
* Leasehold purchased until 2055, after which the perpetual canon € 1,870.27 per year, the canon is indexed annually;
* Municipal monument;
* Service costs are € 292,86 per month;
* Professional administrator for the administration and maintenance;
* Delivery in consultation;
* Non-self-occupancy clause applies (seller has not occupied the house himself).

Interested in viewing this HONQ Amsterdam house? Make an appointment through the office and hope to see you at Rooseveltlaan 48-3.

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative only. The buyer has his or her own duty of investigation into all matters of importance to him or her. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you should consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
bovenwoning
Type woning
bovenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
1934
In aanbouw
nee

Details

Voorzieningen
tv kabel
Ligging
vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
samengesteld dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking, pannen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
monument

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
133 m²
Oppervlakte overige functies
15 m²
Inhoud
523 m³

Indeling

Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
2
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche
Keuken type
open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
gedeeltelijk dubbel glas, vloerisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2022
Ketel type
Intergas
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam V 10261
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, openbaar parkeren, parkeervergunningen

VVE informatie

Appartement bijdrage
292.86
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Foto's

Zie ook: Plattegronden

Plattegronden

Kaart Rooseveltlaan 48-3 Amsterdam

naar Rooseveltlaan 48-3 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand