Vorige | Volgende
Verkocht

Merwedeplein 5-3 Amsterdam

Deze woning is verkocht

Neem contact met ons op

020-6240363

makelaardij@rappange.com

Omschrijving

*** English text below ***
*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

Strak gerenoveerd appartement van 120 m2 op de derde en deels vierde verdieping van het Hilwis-complex aan het Merwedeplein 5 gelegen in de geliefde Rivierenbuurt.
Dit dubbele bovenhuis beschikt over een riant leefgedeelte met erker, een luxe open keuken (2022), drie ruime slaapkamers, twee badkamers waar van één met een ligbad, een zonnig balkon (ligging zuidoost) en een eigen entree vanuit het open portiek op de eerste verdieping.

Het Merwedeplein is omsloten door de Waalstraat, de Churchill-laan, de Rooseveltlaan en het Victorieplein, ook wel het Hilwis-complex genoemd. Het Hilwis-complex is gebouwd in de jaren '30 en is een gemeentelijk monument. De woning heeft de uitstraling van een jaren '30 woning maar is intern prachtig verbouwd en voorzien van de nodige luxe.

De buurt is fantastisch! Naast een goed aanbod van winkels voor de dagelijkse benodigdheden in de Maasstraat en de Scheldestraat, zijn er in de buurt ook veel authentieke speciaalzaken te vinden, zoals Vis op Zuid (verse vis) en Patisserie Tout met de lekkerste macarons van Amsterdam. Borrelen kan o.a. bij Tap Zuid in de Maasstraat of bij Café Vrijdag aan de Amsteldijk en vergeet vooral het aanbod van goede restaurants en cafes in de Scheldestraat niet. De bruisende Pijp, vele gezellige cafés en restaurants, is eveneens binnen no-time te bereiken.

Voorts beschikt de buurt over vele goede scholen, kinderopvangen en sportverenigingen.
De dichtstbijzijnde parken zijn het Martin L. King park, het Beatrixpark, en iets verderop het prachtige Amstelpark langs de Amstel.

Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar, namelijk binnen twee minuten de A2 of A10, via afslag S110 en S109. Andere delen van de stad zijn snel te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer.

In de buurt zijn diverse opstapplekken voor de tram (lijn 4 en 12) en de bus (lijn 65) te vinden.
Ook de Noord-Zuidlijn met station Rai Europaplein ligt op loopafstand.

Indeling
Eerste verdieping: eigen entree met mooi vormgegeven jaren '30 voordeur in het open portiek.
De prive trapopgang loopt langs de tweede verdieping door naar de derde verdieping.

Derde verdieping: riante overloop met toegang tot het ruime woon-/eetkamer gedeelte, luxe open keuken met erker en vrij uitzicht over het Merwedeplein. De nieuw geplaatste zwarte keuken is voorzien van luxe inbouwapparatuur zoals een oven, een combi-oven, een Qoocker, een koel-/vriescombinatie (3 vrieslades), een wijnklimaatkast, een vaatwasser, en een inductie-kookplaat met downdraft afzuiging.

Twee modern vormgegeven zwarte deuren voorzien van glas zorgen ervoor dat de gehele verdieping aangenaam licht is.

De twee slaapkamers op deze verdieping bevinden zich aan de achterzijde van het appartement, één slaapkamer geeft toegang tot het balkon met ligging zuidoost. De badkamer bevindt zich tussen de twee slaapkamers in en beschikt over een inloopdouche, ligbad, handdoekenradiator en een wastafelmeubel met dubbele kraan. De toiletruimte is separaat toegankelijk. Op de overloop bevinden zich twee praktische opbergkasten, hier is ook ruimte om de wasmachine en droger op te stellen.

Vierde verdieping: Via een afgesloten trapopgang voorzien van een deur is de overloop op de vierde verdieping bereikbaar. Op deze verdieping bevindt zich een slaapkamer, een badkamer, ruimte voor een inloopkast en een separate toilet. De badkamer is uitgerust met een douche, een handdoek-radiator en een wastafelmeubel voorzien van dubbele kraan.

De gehele woning is voorzien van een strak wit ge-oiliede rustieke lamelparketvloer.

Vliering
De vliering (specifiek het gedeelte dat boven dit appartement ligt) is te gebruiken via een gebruikersverklaring van de VvE.
De VvE werkt ernaar toe dat de vliering in eigendom te verwerven is. De makelaar kan u hierover nader informeren.

Erfpacht
Het appartement is gelegen op grond in eigendom van de Gemeente Amsterdam. De aanvraag naar eeuwigdurende erfpacht op basis van de gunstige voorwaarden is gedaan (Algemene Bepalingen 2016). Het huidige tijdvak loopt tot en met 2055 en is tot die tijd afgekocht, waarna de eeuwigdurende canon € 1.363,53 per jaar wordt, exclusief inflatie gerekend vanaf 2017. De canon wordt thans al jaarlijks geïndexeerd.

Vereniging van Eigenaars
De Vereniging van Eigenaars wordt professioneel beheerd. Alle documenten van de VvE zijn aanwezig zoals o.a. een meerjaren-onderhoudsplan, notulen, jaarrekening en begroting. De servicekosten bedragen € 231,98 per maand.

Bijzonderheden
* Recent gerenoveerd ;
* Woon-/eetkamer met nieuwe luxe open keuken ;
* Erker met veel lichtinval;
* Drie ruime slaapkamers ;
* Twee moderne badkamers, waarvan één met ligbad;
* Twee separate toiletten;
* Balkon aan de achterzijde gelegen op het zuiden;
* Gehele woning voorzien van een lamelparketvloer;
* Verwarming en warmwater middels CV-ketel, Intergas Kombi Kompakt uit 2022;
* Gelegen aan het rustige Merwedeplein;
* Woonoppervlakte 120 m2 (NEN 2582 Meetcertificaat aanwezig) ;
* Erfpacht afgekocht tot 2055, waarna de eeuwigdurende canon € 1.363,53 per jaar wordt, de canon wordt thans al jaarlijks geïndexeerd;
* Gemeentelijk monument;
* De servicekosten bedragen € 231,98 per maand ;
* Professionele beheerder voor de administratie en het onderhoud;
* Vrijwel direct te betrekken!;
* Niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing (verkoper heeft de woning zelf niet bewoond);
* Vaste notaris van toepassing, Spier en Hazenberg Notariaat.

VASTE NOTARIS
Notariskantoor Spier & Hazenberg
De heer Mr. E.O. Spier
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
Tel.: 020-5317654

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

*English text**
Renovated apartment of 120 m2 on the third and partly fourth floor of the Hilwis complex at Merwedeplein 5 located in the popular Rivierenbuurt.
This split level apartment has a spacious living area with bay window, a luxury open kitchen (2022), three spacious bedrooms, two bathrooms of whick one with a bath, a sunny balcony (location southeast) and a private entrance from the open porch on the second floor.

Merwedeplein is surrounded by Waalstraat, Churchill-laan, Rooseveltlaan and Victorieplein, also known as the Hilwis complex. The Hilwis complex was built in the 1930s and is a municipal monument. The home has the look of a 1930s home but has been beautifully remodeled internally and equipped with the necessary luxuries.

The neighborhood is fantastic! Besides a good range of stores for daily necessities in the Maasstraat and Scheldestraat, there are also many authentic specialty stores in the neighborhood, such as Vis op Zuid (fresh fish) and Patisserie Tout with the best macarons in Amsterdam. You can have a drink at Tap Zuid on Maasstraat or Café Vrijdag along Amsteldijk and don't forget the range of good restaurants and cafes on Scheldestraat. The vibrant Pijp, with its many cafes and restaurants, is also within easy reach.

Furthermore, the neighborhood has many good schools, child care centers and sports clubs.
The closest parks are the Martin L. King park, the Beatrix park, and a little further away the beautiful Amstel park along the Amstel river.

Various highways are easily accessible, namely within two minutes the A2 or A10, via exit S110 and S109. Other parts of the city can be reached quickly by bicycle or public transport.

Various boarding points for the streetcar (lines 4 and 12) and bus (line 65) can be found nearby.
The North-South line with Rai Europaplein station is also within walking distance.

Layout
Second floor: private entrance with beautifully designed 1930s front door in the open porch.
The private staircase runs along the second floor to the third floor.

Third floor: spacious landing with access to the spacious living/dining room area, luxurious open kitchen with bay window and unobstructed views of the Merwedeplein. The newly installed black kitchen with a white natures stone bench is equipped with luxury built-in appliances such as an oven, a combi oven, a Qoocker, a fridge-freezer (3 freezer drawers), a wine cooler, a dishwasher, and an induction hob with downdraft ventilation.

Two modern designed black doors fitted with glass ensure that the entire floor is pleasantly bright.

The two bedrooms on this floor are located at the rear of the apartment, one bedroom gives access to the balcony with location southeast. The bathroom is located between the two bedrooms and has a walk-in shower, bathtub, towel radiator and a sink cabinet with double tap. The toilet is separately accessible. On the landing are two practical storage closets, here is also room to set up the washer and dryer.

Fourth floor: Through a closed staircase with a door is the landing on the fourth floor accessible. On this floor there is a bedroom, a bathroom, space for a walk-in closet and a separate toilet. The bathroom is equipped with a shower, a towel radiator and a washbasin with double faucet.

The entire house has a sleek white oiled rustic parquet floor.

Attic
The attic (specifically the part above this apartment) can be used via a user certificate from the VvE.
The CoE is working towards acquiring ownership of the loft. The real estate agent can give you further information about this.

Leasehold
The apartment is located on land owned by the Citycouncil of Amsterdam. The application for perpetual ground lease based on favorable conditions has been made (General Provisions 2016). The current term runs until 2055 and is redeemed until that time, after which the perpetual canon becomes € 1,363.53 per year, excluding inflation calculated from 2017. The canon is currently already indexed annually.

Owners Association
The Owners' Association is professionally managed. All documents of the Association are present such as a multi-year maintenance plan, minutes, annual accounts and budget. The service costs are € 231,98 per month.

Details
* Recently renovated ;
* Living / dining room with new luxury open kitchen;
* Erker with lots of light;
* Three spacious bedrooms ;
* Two modern bathrooms, one with bathtub;
* Two separate toilets;
* Balcony at the rear facing south;
* Entire house with parquet flooring;
* Heating and hot water through central heating boiler, Intergas Kombi Kompakt from 2022;
* Located on the quiet Merwedeplein;
* Living area 120 m2 (NEN 2582 certificate available);
* Leasehold purchased until 2055, after which the perpetual canon becomes € 1,363.53 per year, the canon is currently already indexed annaully;
* Municipal monument;
* Service costs are € 231,98 per month;
* Professional manager for the administration and maintenance;
* Non-self-occupancy clause applies (seller has not occupied the house himself);
* Permanent notary applicable, Spier and Hazenberg Notary Public.

FIXED NOTARY
Notary office Spier & Hazenberg
Mr. E.O. Spier
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
Tel: 020-5317654

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative only. The buyer has his or her own duty of investigation into all matters of importance to him or her. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you should consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
bovenwoning
Type woning
bovenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 1931 t/m 1944
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 1931 t/m 1944

Details

Voorzieningen
tv kabel
Ligging
aan rustige weg, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
samengesteld dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking, pannen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
monument

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
120 m²
Oppervlakte overige functies
12 m²
Perceel
3845 m²
Inhoud
476 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
2
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche, wastafelmeubel
Keuken type
half open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
gedeeltelijk dubbel glas, hr glas, muurisolatie, vloerisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2022
Ketel type
Intergas Kompakt
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam v 10258
Oppervlakte
3845 m²
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, parkeervergunningen
Capaciteit parkeren
1

VVE informatie

Appartement bijdrage
322.47
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Omschrijving

*** English text below ***
*** This Property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

Strak gerenoveerd appartement van 120 m2 op de derde en deels vierde verdieping van het Hilwis-complex aan het Merwedeplein 5 gelegen in de geliefde Rivierenbuurt.
Dit dubbele bovenhuis beschikt over een riant leefgedeelte met erker, een luxe open keuken (2022), drie ruime slaapkamers, twee badkamers waar van één met een ligbad, een zonnig balkon (ligging zuidoost) en een eigen entree vanuit het open portiek op de eerste verdieping.

Het Merwedeplein is omsloten door de Waalstraat, de Churchill-laan, de Rooseveltlaan en het Victorieplein, ook wel het Hilwis-complex genoemd. Het Hilwis-complex is gebouwd in de jaren '30 en is een gemeentelijk monument. De woning heeft de uitstraling van een jaren '30 woning maar is intern prachtig verbouwd en voorzien van de nodige luxe.

De buurt is fantastisch! Naast een goed aanbod van winkels voor de dagelijkse benodigdheden in de Maasstraat en de Scheldestraat, zijn er in de buurt ook veel authentieke speciaalzaken te vinden, zoals Vis op Zuid (verse vis) en Patisserie Tout met de lekkerste macarons van Amsterdam. Borrelen kan o.a. bij Tap Zuid in de Maasstraat of bij Café Vrijdag aan de Amsteldijk en vergeet vooral het aanbod van goede restaurants en cafes in de Scheldestraat niet. De bruisende Pijp, vele gezellige cafés en restaurants, is eveneens binnen no-time te bereiken.

Voorts beschikt de buurt over vele goede scholen, kinderopvangen en sportverenigingen.
De dichtstbijzijnde parken zijn het Martin L. King park, het Beatrixpark, en iets verderop het prachtige Amstelpark langs de Amstel.

Diverse uitvalswegen zijn goed bereikbaar, namelijk binnen twee minuten de A2 of A10, via afslag S110 en S109. Andere delen van de stad zijn snel te bereiken met de fiets of het openbaar vervoer.

In de buurt zijn diverse opstapplekken voor de tram (lijn 4 en 12) en de bus (lijn 65) te vinden.
Ook de Noord-Zuidlijn met station Rai Europaplein ligt op loopafstand.

Indeling
Eerste verdieping: eigen entree met mooi vormgegeven jaren '30 voordeur in het open portiek.
De prive trapopgang loopt langs de tweede verdieping door naar de derde verdieping.

Derde verdieping: riante overloop met toegang tot het ruime woon-/eetkamer gedeelte, luxe open keuken met erker en vrij uitzicht over het Merwedeplein. De nieuw geplaatste zwarte keuken is voorzien van luxe inbouwapparatuur zoals een oven, een combi-oven, een Qoocker, een koel-/vriescombinatie (3 vrieslades), een wijnklimaatkast, een vaatwasser, en een inductie-kookplaat met downdraft afzuiging.

Twee modern vormgegeven zwarte deuren voorzien van glas zorgen ervoor dat de gehele verdieping aangenaam licht is.

De twee slaapkamers op deze verdieping bevinden zich aan de achterzijde van het appartement, één slaapkamer geeft toegang tot het balkon met ligging zuidoost. De badkamer bevindt zich tussen de twee slaapkamers in en beschikt over een inloopdouche, ligbad, handdoekenradiator en een wastafelmeubel met dubbele kraan. De toiletruimte is separaat toegankelijk. Op de overloop bevinden zich twee praktische opbergkasten, hier is ook ruimte om de wasmachine en droger op te stellen.

Vierde verdieping: Via een afgesloten trapopgang voorzien van een deur is de overloop op de vierde verdieping bereikbaar. Op deze verdieping bevindt zich een slaapkamer, een badkamer, ruimte voor een inloopkast en een separate toilet. De badkamer is uitgerust met een douche, een handdoek-radiator en een wastafelmeubel voorzien van dubbele kraan.

De gehele woning is voorzien van een strak wit ge-oiliede rustieke lamelparketvloer.

Vliering
De vliering (specifiek het gedeelte dat boven dit appartement ligt) is te gebruiken via een gebruikersverklaring van de VvE.
De VvE werkt ernaar toe dat de vliering in eigendom te verwerven is. De makelaar kan u hierover nader informeren.

Erfpacht
Het appartement is gelegen op grond in eigendom van de Gemeente Amsterdam. De aanvraag naar eeuwigdurende erfpacht op basis van de gunstige voorwaarden is gedaan (Algemene Bepalingen 2016). Het huidige tijdvak loopt tot en met 2055 en is tot die tijd afgekocht, waarna de eeuwigdurende canon € 1.363,53 per jaar wordt, exclusief inflatie gerekend vanaf 2017. De canon wordt thans al jaarlijks geïndexeerd.

Vereniging van Eigenaars
De Vereniging van Eigenaars wordt professioneel beheerd. Alle documenten van de VvE zijn aanwezig zoals o.a. een meerjaren-onderhoudsplan, notulen, jaarrekening en begroting. De servicekosten bedragen € 231,98 per maand.

Bijzonderheden
* Recent gerenoveerd ;
* Woon-/eetkamer met nieuwe luxe open keuken ;
* Erker met veel lichtinval;
* Drie ruime slaapkamers ;
* Twee moderne badkamers, waarvan één met ligbad;
* Twee separate toiletten;
* Balkon aan de achterzijde gelegen op het zuiden;
* Gehele woning voorzien van een lamelparketvloer;
* Verwarming en warmwater middels CV-ketel, Intergas Kombi Kompakt uit 2022;
* Gelegen aan het rustige Merwedeplein;
* Woonoppervlakte 120 m2 (NEN 2582 Meetcertificaat aanwezig) ;
* Erfpacht afgekocht tot 2055, waarna de eeuwigdurende canon € 1.363,53 per jaar wordt, de canon wordt thans al jaarlijks geïndexeerd;
* Gemeentelijk monument;
* De servicekosten bedragen € 231,98 per maand ;
* Professionele beheerder voor de administratie en het onderhoud;
* Vrijwel direct te betrekken!;
* Niet-zelfbewoningsclausule is van toepassing (verkoper heeft de woning zelf niet bewoond);
* Vaste notaris van toepassing, Spier en Hazenberg Notariaat.

VASTE NOTARIS
Notariskantoor Spier & Hazenberg
De heer Mr. E.O. Spier
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
Tel.: 020-5317654

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien.

*English text**
Renovated apartment of 120 m2 on the third and partly fourth floor of the Hilwis complex at Merwedeplein 5 located in the popular Rivierenbuurt.
This split level apartment has a spacious living area with bay window, a luxury open kitchen (2022), three spacious bedrooms, two bathrooms of whick one with a bath, a sunny balcony (location southeast) and a private entrance from the open porch on the second floor.

Merwedeplein is surrounded by Waalstraat, Churchill-laan, Rooseveltlaan and Victorieplein, also known as the Hilwis complex. The Hilwis complex was built in the 1930s and is a municipal monument. The home has the look of a 1930s home but has been beautifully remodeled internally and equipped with the necessary luxuries.

The neighborhood is fantastic! Besides a good range of stores for daily necessities in the Maasstraat and Scheldestraat, there are also many authentic specialty stores in the neighborhood, such as Vis op Zuid (fresh fish) and Patisserie Tout with the best macarons in Amsterdam. You can have a drink at Tap Zuid on Maasstraat or Café Vrijdag along Amsteldijk and don't forget the range of good restaurants and cafes on Scheldestraat. The vibrant Pijp, with its many cafes and restaurants, is also within easy reach.

Furthermore, the neighborhood has many good schools, child care centers and sports clubs.
The closest parks are the Martin L. King park, the Beatrix park, and a little further away the beautiful Amstel park along the Amstel river.

Various highways are easily accessible, namely within two minutes the A2 or A10, via exit S110 and S109. Other parts of the city can be reached quickly by bicycle or public transport.

Various boarding points for the streetcar (lines 4 and 12) and bus (line 65) can be found nearby.
The North-South line with Rai Europaplein station is also within walking distance.

Layout
Second floor: private entrance with beautifully designed 1930s front door in the open porch.
The private staircase runs along the second floor to the third floor.

Third floor: spacious landing with access to the spacious living/dining room area, luxurious open kitchen with bay window and unobstructed views of the Merwedeplein. The newly installed black kitchen with a white natures stone bench is equipped with luxury built-in appliances such as an oven, a combi oven, a Qoocker, a fridge-freezer (3 freezer drawers), a wine cooler, a dishwasher, and an induction hob with downdraft ventilation.

Two modern designed black doors fitted with glass ensure that the entire floor is pleasantly bright.

The two bedrooms on this floor are located at the rear of the apartment, one bedroom gives access to the balcony with location southeast. The bathroom is located between the two bedrooms and has a walk-in shower, bathtub, towel radiator and a sink cabinet with double tap. The toilet is separately accessible. On the landing are two practical storage closets, here is also room to set up the washer and dryer.

Fourth floor: Through a closed staircase with a door is the landing on the fourth floor accessible. On this floor there is a bedroom, a bathroom, space for a walk-in closet and a separate toilet. The bathroom is equipped with a shower, a towel radiator and a washbasin with double faucet.

The entire house has a sleek white oiled rustic parquet floor.

Attic
The attic (specifically the part above this apartment) can be used via a user certificate from the VvE.
The CoE is working towards acquiring ownership of the loft. The real estate agent can give you further information about this.

Leasehold
The apartment is located on land owned by the Citycouncil of Amsterdam. The application for perpetual ground lease based on favorable conditions has been made (General Provisions 2016). The current term runs until 2055 and is redeemed until that time, after which the perpetual canon becomes € 1,363.53 per year, excluding inflation calculated from 2017. The canon is currently already indexed annually.

Owners Association
The Owners' Association is professionally managed. All documents of the Association are present such as a multi-year maintenance plan, minutes, annual accounts and budget. The service costs are € 231,98 per month.

Details
* Recently renovated ;
* Living / dining room with new luxury open kitchen;
* Erker with lots of light;
* Three spacious bedrooms ;
* Two modern bathrooms, one with bathtub;
* Two separate toilets;
* Balcony at the rear facing south;
* Entire house with parquet flooring;
* Heating and hot water through central heating boiler, Intergas Kombi Kompakt from 2022;
* Located on the quiet Merwedeplein;
* Living area 120 m2 (NEN 2582 certificate available);
* Leasehold purchased until 2055, after which the perpetual canon becomes € 1,363.53 per year, the canon is currently already indexed annaully;
* Municipal monument;
* Service costs are € 231,98 per month;
* Professional manager for the administration and maintenance;
* Non-self-occupancy clause applies (seller has not occupied the house himself);
* Permanent notary applicable, Spier and Hazenberg Notary Public.

FIXED NOTARY
Notary office Spier & Hazenberg
Mr. E.O. Spier
Westeinde 24, 1017 ZP Amsterdam
Tel: 020-5317654

This information has been carefully compiled by us. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative only. The buyer has his or her own duty of investigation into all matters of importance to him or her. With regard to this property the real estate agent is advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) real estate agent to guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make these known to your buying broker in good time and to do your own research on this matter. If you do not engage an expert representative, you should consider yourself expert enough by law to be able to oversee all matters of importance.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
bovenwoning
Type woning
bovenwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 1931 t/m 1944
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 1931 t/m 1944

Details

Voorzieningen
tv kabel
Ligging
aan rustige weg, vrij uitzicht
Open portiek
nee
Permanente bewoning
ja
Daktype
samengesteld dak
Dakmateriaal
bitumineuze dakbedekking, pannen

Bijzonderheden

Bijzonderheden
monument

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
120 m²
Oppervlakte overige functies
12 m²
Perceel
3845 m²
Inhoud
476 m³

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Aantal etages
2
Aantal badkamers
2
Badkamervoorzieningen
dubbele wastafel, inloopdouche, wastafelmeubel
Keuken type
half open keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
gedeeltelijk dubbel glas, hr glas, muurisolatie, vloerisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Warmwater installatie
cv ketel
Ketel bouwjaar
2022
Ketel type
Intergas Kompakt
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam v 10258
Oppervlakte
3845 m²
Eigendomssituatie
erfpacht

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin
Hoofdtuin achterom
nee

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
betaald parkeren, parkeervergunningen
Capaciteit parkeren
1

VVE informatie

Appartement bijdrage
322.47
Periodieke bijdrage
ja
Reservefonds
ja
Vergadering
ja
Onderhoudsverwachting
ja
Opstalverzekering
ja
Inschrijving KvK
ja

Foto's

Zie ook: Plattegronden

Plattegronden

Kaart Merwedeplein 5-3 Amsterdam

naar Merwedeplein 5-3 Amsterdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand